Curtea Constituțională a dat aviz parțial negativ proiectului Guvernului privind sistemul judecatoresc

Curtea Constituțională a dat aviz parțial negativ proiectului Guvernului privind sistemul judecatoresc

Distribuie
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Curtea Constituțională a avizat parțial negativ proiectul Guvernului prin care se vrea revizuirea Constituției în ce priveşte numirea judecătorilor, precum și componența Consiliului Superior al Magistraturii.
Potrivit Înaltei Curți, proiectul nu respectă condițiile de revizuire și nu poate fi înaintat Parlamentului spre examinare în redacția actuală. Decizia Curții este irevocabilă.

Din start, Curtea Constituțională a stabilit că Guvernul nu a respectat procedura de înaintare a inițiativei de revizuire a Constituției. Potrivit Curții, hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege în acest sens nu a fost publicată în Monitorul Oficial, ceea ce o transformă într-un act inexistent. Mai mult, documentul votat de Cabinetul de miniștri diferă de cel înaintat Curții spre avizare.

„S-a constatat că articolul 122 din proiect a fost suplimentat cu două alineate, iar articolul 2 cu patru alineate, care nu au fost votate de Guvern. ”

Curtea a analizat totuşi proiectul de lege. Magistrații au dat undă verde modificării ce prevede că judecătorii instanțelor se numesc în funcție până la atingerea plafonului de vârstă, de către președintele țării, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii. Șeful statului poate respinge o singură dată candidatura propusă de CSM. Însă, în opinia magistraților Curții Constituționale, autorii nu au prevăzut un mecanism prin care să fie evitat blocajul constituțional.

„Curtea a observat că propunerea de modificare a articolulului 16, alineatul 2 nu stabilește o soluție pentru situația în care președintele ar refuza numirea repetată a judecătorului propus de Consiliul Superior al Magistraturii.”

Potrivit documentului propus spre avizare, se mai propune ca din componența CSM să fie excluși procurorul general, ministrul Justiției și președintele Curții Supreme de Justiție. În schimb, instituția să fie formată din 12 membri, șase aleși de Adunarea Generală a Judecătorilor, care reprezintă toate nivele instanțelor judecătorești, și șase persoane care se bucură de o reputație profesională din domeniul dreptului și nu doar. Magistrații Curții Constituționale au avizat parțial această propunere. Neconstituțională este procedura de numire a membrilor care nu sunt judecători.

„Curtea a reținut, dat fiind faptul că mecanismul de evitare a blocajului numirii membrilor nonjudecători ai CSM nu este reglementat de Constituție, articolul 122, alineatul 4 din proiectul de lege contravine Legii supreme.”

CC este de acord și cu prevederea ca mandatul membrului CSM să fie de șase ani. Însă în redacția actuală, documentul nu poate fi transmis Parlamentului spre examinare.

„Proiectul de modificare a Constituției poate fi prezentat Parlamentului spre examinare numai după ce Guvernul va înlătura deficiențele constatate și va obține avizul Curții Constituționale.”

Ulterior, ministrul Justiției, Fadei Nagacevschi, a organizat un briefing în cadrul căruia a declarat că proiectul, în forma în care a fost prezentat spre avizare Curții, este conform angajamentelor internaționale. Mai mult, potrivit lui, fiecare cuvânt a fost agreat cu partenerii țării noastre.

„Respectivul proiect de lege este parte integrantă a memorandumului cu Uniunea Europeană în ceea ce privește Omnibus finanțarea cu 100 de milioane de euro a Republicii Moldova. Pregătim o adresare către Comisia de la Veneția, care va fi transmisă și Uniunii Europene, pentru ca nouă să ni se explice cum să acționăm în continuare.”

În prezent, Constituția prevede că membrii CSM sunt judecători şi profesori titulari aleşi pentru un mandat de 4 ani, iar din componența instituției fac parte preşedintele Curţii Supreme de Justiţie, ministrul Justiţiei şi procurorul general.


Distribuie
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •