Proiectul MMZ de ecologizare a fost inclus în revista „Managementul Deșeurilor”

„28 MLN USD – cea mai mare investiție în ecologizarea procesului de producție, va fi implementată de Uzina Metalurgică „MMZ”, până în anul 2026”, este titlul de pe coperta revistei „Managementul Deșeurilor”, editată de aproape zece ani de ONG-ul “Asociația pentru Valorificarea Deșeurilor”. Articolul publicat informează în detaliu despre principalele proiecte ale Uzinei Metalurgice „MMZ”, despre proiectele ce țin de ecologizarea producției și măsurile luate pentru conformarea la standardele internaționale.

Uzina Metalurgică „MMZ” a declarat drept prioritate Nr.1 ecologizarea procesului de producție, de la modernizarea unităților de producție, până la implementarea celor mai moderne sisteme de monitorizare a respectării normelor ecologice în cadrul procesului de producție.

Nivelul de dezvoltare a afacerii pe plan internațional și interacțiunea cu partenerii occidentali, necesită în prezent îndeplinirea tuturor standardelor internaționale, legate nu numai de procesul de producție, ci și de diferite sisteme de management: calitatea produselor finite, condiții de lucru sigure și condiții de operare acceptabile din punct de vedere ecologic.

Pentru a accelera ecologizarea procesului de producție a fost aprobat un program investițional pentru perioada 2019-2026, în valoare totală de 28 milioane USD. Elementele cheie ale acestuia sunt protecția aerului, bazinului acvatic și a resurselor funciare, precum și amenajarea teritoriului uzinei.

Deținerea certificatelor din seria ISO caracterizează nivelul de responsabilitate al producătorului de produse față de clienți, consumatori și societatea în ansamblu. O companie certificată ISO14001 este mai competitivă și de încredere pe piață.

Începând cu anul 2017, Uzina Metalurgică „MMZ”, la inițiativa Directorului General al întreprinderii, Sergey Valentinovich Kornev, a început să studieze experiența internațională și să efectueze un sondaj printre instituțiile de certificare din Europa – parteneri pe termen lung în domeniul certificării, precum CARES (Marea Britanie), ZETOM (Polonia), QUALITAS (România), precum și experiența de certificare a întreprinderilor metalurgice performante.

După o analiză amănunțită a activităților organismelor de certificare care au dreptul să presteze astfel de servicii, compania „SGS” (Elveția), care este lider mondial în domeniul certificării întreprinderilor industriale, a fost aleasă în calitate de partener prioritar, datorită faptul că această instituție certifică Uzina Metalurgică „MMZ” în domeniul managementului calității pentru conformitatea cu standardul ISO 9001:2015. Au avut loc consultări cu reprezentanții SGS cu privire la opțiunile strategice și structurale pentru construirea unui sistem de management de mediu la uzină.

Ca urmare a muncii comune a specialiștilor de la SGS și Uzina Metalurgică „MMZ”, s-a decis crearea unui Sistem de Management Integrat (IMS), care include un sistem de management de mediu și un sistem de management al calității.

Au fost definite sarcini pentru organizarea, controlul și funcționarea noului Sistem de Management Integrat. Specialiștii uzinei au fost pregătiți la cursurile de auditori interni de către specialiștii companiei „SGS”.

După ce a studiat raportul experților care au efectuat auditul, SGS a concluzionat că sistemul de management de mediu al Uzinei Metalurgice „MMZ” respectă cerințele standardului internațional ISO 14001:2015, iar la 23 aprilie 2020, SGS Elveția (filiala în Republica Moldova) a eliberat pentru Uzina Metalurgică „MMZ” un certificat internațional de conformitate cu cerințele de mediu ISO 14001:2015 „Managementul de mediu”.

În același timp, conducerea fabricii acordă o mare atenție și implementării tehnologiilor “verzi” în procesul de producție. Unul din exemple sunt vehiculele electrice, care sunt un mijloc eclogic de transport. Astăzi, patru unități de vehicule „verzi” parcurg drumurile uzinei și regiunii. Două mașini electrice de pasageri au fost achiziționate anul trecut.

Toate cele enumerate mai sus fac parte dintr-o strategie complexă de ecologizare a procesului de producție, implementată de Uzina Metalurgică „MMZ”. Un proces, care se află într-o continuă dezvoltare, prin atragerea celor mai noi tehnologii din domeniu și a celor mai performante soluții existențe în practica internațională. O strategie care deja aduce roade la nivel de întreprindere, dar și la nivel local și național, prin asigurarea unui proces la cele mai înalte standarde naționale și internaționale de producție ecologică. Versiunea intergală a articolului o puteți accesa pe acest link.

P

..